Meie lektorid ja nõustajad omavad  pikaajalist kogemust ja pädevusi.
Ewe Kaselaan - koolitaja, nõustaja-koordinaator projektis  "Mina lähen tööle"
Ave Landrat - koolitaja, nõustaja-koordinaator projektis "Mina lähen tööle"
Monika Sooalu  - koolitaja, eesti keel kui teine keel õpetaja projektis "Mina lähen tööle" 
Marju Põld - karjäärinõustamine
Tiina Halling - karjäärinõustamine
Merike Kalda -psühholoogia, tööõigus, võlanõustamine
koolitajad - Uku Visnapuu; Astra Pintson; Siiri Sõmer; Signe Kriisa; Juta Mõts; Raissa Ajukaj; Aleksander Temmo 
Ethel Espenberg-loovterapeut projektis "Mina lähen tööle"
Maria Kalašnikova -loovterapeut projektis "Mina lähen tööle"